Earth Born ~ Caroline Zhang and Karen Fan ~ Curated by Joe W. Speier ~ January 14th, 2023.

 

 

Caroline Zhang. "Untitled". Oil on canvas. 16 x 14". 2022.

Caroline Zhang. "Untitled". Oil on canvas. 18 x 12". 2022.

Caroline Zhang. "Throwback". Oil on canvas. 29 x 22". 2022.

Caroline Zhang. "Untitled". Oil on canvas. 24 x 19". 2022.

Karen Fan. "Currents and Sediments". Oil on canvas. 23 x 19". 2022.

Karen Fan. "a Secret Ambition". Oil on canvas. 17.5 x 24". 2022.

Karen Fan. "Autumn Leaves". Oil on canvas. 48 x 38". 2022.

Karen Fan. "In Denmark". Oil on canvas. 16 x 14.25". 2022.

Caroline Zhang. "Untitled". Oil on canvas. 16.25 x 10". 2022.

Caroline Zhang. "Magic". Oil on canvas. 22.5 x 30.5". 2022.

Caroline Zhang. "Untitled". Oil on canvas. 19 x 33". 2022.